Ruben & Joanne de Jong

Ons Hart.

Wij geloven in een hartstochtelijke Vader, die we door Jezus Christus mogen kennen.
Wij geloven in de kracht van hartstochtelijke zoekers, liefhebbers en volgelingen van Jezus Christus.
Wij geloven dat met Gods liefde en kracht, door de Heilige Geest, de wereld gezegend wordt met hartstochtelijk voorgaan, verhalen en activeren.

For I am an IMPASSIONED God.
(Exodus 34:14, Amplified Bible)

Wat we doen?

Verhalen

Activeren

Voorgaan

Contact

Neem contact met ons op via info@impassioned.nl of vul onderstaand formulier in.

ANBI-gegevens

Per 1 januari 2022 is Stichting IMPASSIONED aangewezen als een ANBI.

Hieronder kunt u ons beleidsplan inzien.
In dit beleidsplan vindt u verdere informatie over doelstellingen, namen en functies bestuurders,  de wijze van verwerving van inkomsten,
het beheer en de besteding van het vermogen en meer.

Omdat Stichting IMPASSIONED pas kort bestaat, is er momenteel sprake van een opstartfase. Derhalve zal medio 2023 het publiceren van een beleidsplan voor meerdere jaren haalbaar en realistisch zijn. Werving en beheer van inkomende gelden bepalen binnen het beleid de activiteiten die ondernomen worden om de doelstelling te verwezenlijken. Meer informatie en onze financiĆ«le verantwoording over het boekjaar 2021 vindt u in deze publicatie (download).

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting IMPASSIONED zijn verwoord in de doelstelling: Het direct en indirect inspireren van christenen en christelijke gemeenten om (praktische) invulling te geven aan het christen-zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2 van de statuten).

Stichting IMPASSIONED heeft geen winstoogmerk. Leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de stichting (artikel 3, lid 5 van de statuten).

Bij ontbinding van de stichting komt het liquidatiesaldo ten goede komt aan een ANBI (artikel 12, lid 2 van de statuten).

Stichting IMPASSIONED

Adres: Deurningerstraat 103d, Hengelo
Mail: info@impassioned.nl

KVK-nummer: 84697997
RSIN-nummer: 863320934
IBAN-nummer: NL59 INGB 0675 4602 04

Voorzitter: Gerdien Rietveld-Maljaars
Secretaris: Lex de Jong
Penningmeester: Klaas Feijer